tien do xay dung meypeal harmony phu quoc thang 12.2023 7

Tiến độ xây dựng Meypearl Harmony Phú Quốc tháng 12.2023

Dự án Meypearl Harmony Phú Quốc đang triển khai khoan thăm dò địa chất để chuẩn bị tiến hành đóng cọc và đào móng. Hình ảnh thực tế cập nhật tháng 12.2023 như sau: Trục đường hướng ra biển bãi Trường Một số hình ảnh tiến độ xây dựng của khu đô thị Meyhomes Capital […]

Tiến độ xây dựng Meypearl Harmony Phú Quốc tháng 12.2023 Read More »